OPINIE I KOMENTARZE

W celu poprawienia jakości oferowanych usług, wszystkich obecnych oraz przyszłych klientów zapraszam do skorzystania z możliwości wyrażenia swojej opinii dotyczącej mojej działalności oraz poziomu Państwa satysfakcji. 

© 2013 created by Rafał Kupisz.                                 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE; GLOBAL SERVICE RAFAŁ KUPISZ, TEL: 509478653, 25-715 KIELCE POLAND